TRUSTFUL

קליטת עובדי

מלונאות

עובדי מלונאות

תחום עובדים הזרים נפתח לענף המלונאות ב-2020.

בזכות הסכם בילטראלי שנערך בין מדינת ישראל והפיליפינים הוחלט על הבאת עובדים לענף המלונאות. חברתנו מסייעת לבתי מלון לקלוט עובדים כדין ומספקת שירותי קליטה וטיפול מלאים בעבור העובדים אשר כוללים:

מגורים

איסוף משדה התעופה

אל דירת המגורים

פתיחת

חשבון בנק

ליווי לטיפולים רפואיים

ע"י איש שטח

יתרונות

ליווי אישי

חברתנו תעניק לכם את השקט הנפשי לו אתם זקוקים על מנת לגרום למלון שלכם לשגשג

מגורים

אספקת מגורים מאובזרים ומתאימים לפי הנחיות הנוהל רשות האוכלוסין והגירה

שירות לעובדים

טיפול וזמינות נלאים

מענה לנושאים שוטפים

מתן מענה מקצועי לסוגיות, שאלות וטיפול בבעיות באופן מיידי במשך כל תקופת שהות העובדים הזרים בישראל

איך התהליך עובד?

אפיון ההיתר

לצרכים שלכם

טיפול וקבלת

אישור להיתר

קליטת

העובדים בישראל

מענה לנושאים

שוטפים ושאלות

בין לקוחותינו

השירותים שלנו

נגישות