BUILDING

כח אדם לבנייה

כח אדם לבנייה

חברת נרקיסים היא תאגיד כוח אדם לבנייה מהגדולים בארץ ואחראית על הבאת עובדים זרים מסין ומזרח אירופה לישראל במסגרת הסכמים בילטראליים באמצעות חברת נרקיסים.

נרקיסים היא חברת כוח אדם ותיקה אשר מעסיקה כ- 1,000 עובדים בחברות הבנייה המובילות בישראל. לחברה מערך אדמיניסטרטיבי-לוגיסטי עצום ומקיף אשר כולל צוות משרדי ואנשי שטח המטפלים בכל הקשור בצרכי החברה והעובד, הן בפן המקצועי והן בפן התפעולי בנושאים הבאים:

חברת נרקיסים פועלת עם רישיון להעסקת עובדים זרים בענף הבניין כדין. העובדים הזרים המגיעים ארצה מומחים בעבודות רטובות בענף הבניין ומשתלבים. באתרי בנייה בעבודות שלד ועבודות גמרים, מטפסנים, ברזלנים, טייחים ורצפים. ,על מנת להתחיל להעסיק עובדים בפרויקטים שלכם פנו אלינו, נגדיר יחד את הצרכים נאתר את העובדים המתאימים ביותר מקרב העובדים שלנו ונטפל בכל הליך הגיוס והשמה.

פתיחת חשבון בנק לעובד

מגורים מאובזרים

ביטוחים

תלושי שכר

והעברת המשכורת בזמן

הדרכות בטיחות בגובה

מקצועיות כדין

ציוד עבודה מתאים

בין לקוחותינו

השירותים שלנו

נגישות