חברת אביבים יוניברס

חברת אביבים הינה חברה המתמחה בענף עובדים מומחים זרים המגיעים לישראל, תחת ויזת מומחים מיוחדת. החברה מספקת מענה כולל הקשור בטיפול לוגיסטי, אדמיניסטרטיבי, ארגוני ומשפטי בנוגע לענף העובדים המומחים.עובדים מומחים הינם עובדים זרים המגיעים לישראל תחת ויזת מומחים מיוחדת במגוון ענפים ייחודיים בישראל.

כמו כן, ערוכה חברת אביבים יוניברס בע"מ לרפורמה הנכללה בחוק ההסדרים לשנת 2018 לפיה תקופת הזמן שעובדים זרים מומחים יורשו לעבוד בישראל תוארך בתחום ההיי-טק ותוגבל לחמש שנים במקום שלושה חודשים כיום. שכרם של המומחים יהיה פי 1.5 מהשכר הממוצע במשק במקום פי 2.5 כיום (נכון לחודש דצמבר 2017).

העובדים המומחים מגיעים לישראל לפי היתר מיוחד הניתן ע"י מדינת ישראל לשם הבאת עובד מומחה זר אשר אין אפשרות לאיישו ממאגר כוח האדם המצוי בישראל.

חברת אביבים תטפל בכל האישורים הדרושים למתן ההיתר המשפטי להגעת העובד המומחה לישראל, בנוסף לכך, החברה מספקת שירותים ארגוניים-לוגיסטיים לעובדים מול היזם בעל הוויזה, הקשורים במגורים, ביטוחים רפואיים ושינוע העובדים ממקום המגורים לאתר העבודה. הטיפול בעובד הינו מקיף ובעל יתרון מאחר וחברתנו מאגדת בתוכה את הגעת העובד הזר ושהייתו בארץ והכל תחת קורת גג אחת.

לפרטים נוספים יש לפנות לעו"ד רוני רווח במספר: 054-3093137 / 03-6525821

 

צרו קשר ונשמח לעזור לכם