חברת אביבים יוניברס

חברת אביבים הינה חברה המתמחה בתחומים הבאים:

  • עובדים מומחים
  • עובדי תעשייה
  • עובדי מלונאות

החברה מספקת מענה כולל הקשור בטיפול לוגיסטי, אדמיניסטרטיבי, ארגוני ומשפטי בנוגע לענף העובדים המומחים. עובדים מומחים הינם עובדים זרים המגיעים לישראל תחת ויזת מומחים מיוחדת במגוון ענפים ייחודיים בישראל.

העובדים המומחים מגיעים לישראל לפי היתר מיוחד הניתן ע"י מדינת ישראל לשם הבאת עובד מומחה זר אשר אין אפשרות לאיישו ממאגר כוח האדם המצוי בישראל.

כמו כן, ערוכה חברת אביבים יוניברס בע"מ לרפורמות החדשות:

1. רפורמה חדשה שנכללה בחוק ההסדרים לשנת 2018 לפיה תקופת הזמן שעובדים זרים מומחים יורשו לעבוד בישראל תוארך בתחום ההיי-טק ותוגבל לחמש שנים במקום שלושה חודשים כיום. שכרם של המומחים יהיה פי 1.5 מהשכר הממוצע במשק במקום פי 2.5 כיום (נכון לחודש דצמבר 2017).

2. רפורמה העוסקת בנושא הבאתם של 2,000 עובדים לענף התעשייה בעקבות הדרישה הגוברת וכח האדם החסר וזאת בהמשך להחלטת ממשלה שהתפרסמה בחודש אוגוסט 2018 לפיה העובדים שיגיעו לעבודה בארץ תחת וויזות אלה יהיו מועסקים לתקופה של 5 שנים בכפוף לשכר של 130% מהממוצע במשק.

3. רפורמה העוסקת בנושא הבאתם של 2,000 עובדים לענף המלונאות תחת הסכמים בילטראליים בהם תתקשר המדינה. הדרישה הגוברת לעובדים נובעת מהגידול העצום במספר התיירים, שכבר הגיע ל – 25% יותר מאשתקד וזאת בהמשך להחלטת ממשלה שהתפרסמה גם היא בחודש אוגוסט 2018. רפורמה זו קובעת העסקתם של עובדים לתקופה של 5 שנים בדומה לשכר של עובד ישראלי והכל בכפוף להסכם הקיבוצי המלונאי.

חברת אביבים תטפל בכל האישורים הדרושים למתן ההיתר המשפטי להגעת העובד לישראל, בנוסף לכך, החברה מספקת שירותים ארגוניים-לוגיסטיים לעובדים מול היזם בעל הוויזה, הקשורים במגורים, ביטוחים רפואיים ושינוע העובדים ממקום המגורים לאתר העבודה. הטיפול בעובד הינו מקיף ובעל יתרון מאחר וחברתנו מאגדת בתוכה את הגעת העובד הזר ושהייתו בארץ והכל תחת קורת גג אחת.

לפרטים נוספים יש לפנות לעו"ד רוני רווח במספר: 054-3093137 / 03-6525821

 

צרו קשר ונשמח לעזור לכם